top of page

LỊCH HỌC LỚP 11-12 (VCE)

Niên Khóa 2021

Outside of Class
​  Trung Tâm St. Albans 
    Giờ học:  1.30 pm – 4.00 pm Thứ Bảy
VCE 2021 SA T1and2 v1.JPG
VCE 2021 SA T3and4 v1.JPG
VCE 2021 SA T1and2 v1.JPG
VCE 2021 SA T3and4 v1.JPG

Những Ngày Quan Trọng

06 FEB

Đầu Năm Học Mới

05 JUN

​Ôn Thi Giữa Năm

19 JUN

Thi Giữa Năm

09 OCT

Ôn Thi Cuối Năm

 16 OCT

Thi Cuối Năm

 04 DEC

Lễ Bế Giảng & Phát Phần Thưởng

   Lưu ý 1:  Rất mong quý phụ huynh theo dõi thông tin của trường để tránh trường hợp có thay đổi khẩn cấp.

   Lưu ý 2:  4/4/2021 – End of Daylight Savings – Xuống đồng hồ 1 tiếng (please rewind your clock 1 hour backward)

                10/10/2021 – Daylight Savings – Lên đồng hồ 1 tiếng (please turn your clock forward 1 hour)

​  Trung Tâm South Yarra 
    Giờ học:  1.30 pm – 4.00 pm Chủ Nhật
VCE 2021 SY T1and2 v1.JPG
VCE 2021 SY T3and4.JPG
VCE 2021 SY T1and2 v1.JPG
VCE 2021 SY T3and4.JPG

Những Ngày Quan Trọng

07 FEB

Đầu Năm Học Mới

06 JUN

​Ôn Thi Giữa Năm

20 JUN

Thi Giữa Năm

17 OCT

Ôn Thi Cuối Năm

 24 OCT

Thi Cuối Năm

 05 DEC

Lễ Bế Giảng & Phát Phần Thưởng

   Lưu ý 1:  Rất mong quý phụ huynh theo dõi thông tin của trường để tránh trường hợp có thay đổi khẩn cấp.

   Lưu ý 2:  4/4/2021 – End of Daylight Savings – Xuống đồng hồ 1 tiếng (please rewind your clock 1 hour backward)

                10/10/2021 – Daylight Savings – Lên đồng hồ 1 tiếng (please turn your clock forward 1 hour)

bottom of page