top of page

Ghi Danh Học - Enrolment

Trường Việt Ngữ Văn Khoa  nhận ghi danh cho các em từ lớp Mẫu Giáo đến VCE cho năm học 2024.

Mọi chi tiết xin liên lạc: 

Cô Trang Nguyễn

Mobile: 0416 158 338

Email: info@vankhoa.vic.edu.au

                                                 

Trung Tâm St. Albans 

Thứ bảy: 1.30am – 4.00pm

1A Oleander Dr, Albans South VIC 3021

Trung Tâm South Yarra   

Chủ Nhật: 9.30am – 12.00pm 

Địa chỉ: Forrest Hill, South Yarra VIC 3141 

ĐĂNG KÝ HỌC TỪ LỚP MẪU GIÁO ĐẾN LỚP 12

Quí Phụ huynh ghi danh online theo đường link hoặc tải đơn đăng ký sau:

 

Đơn Ghi Danh (PDF) - Enrolment Form (PDF)

Lưu ý: Phụ huynh đăng ký học cho con/em lớp 11 và lớp 12 cần tải thêm những đơn sau đây để điền và nộp lại cho văn phòng trường chính mạch.

bottom of page