top of page

Lịch Học Lớp 11-12 (VCE)

Niên Khóa 2021

IMG_2123.JPG
​  Trung Tâm St. Albans 
    Giờ học:  1.30 pm – 4.00 pm Thứ Bảy
2021 T1 St Albans - VCE.JPG
2021 T2 St Albans - VCE.JPG
2021 T3 St Albans - VCE.JPG
2021 T4 St Albans - VCE.JPG

Những Ngày Quan Trọng

06 FEB

Đầu Năm Học Mới

   Lưu ý 1:  Rất mong quý phụ huynh theo dõi thông tin của trường để tránh trường hợp có thay đổi khẩn cấp.

   Lưu ý 2:  4/4/2021 – End of Daylight Savings – Xuống đồng hồ 1 tiếng (please rewind your clock 1 hour backward)

                10/10/2021 – Daylight Savings – Lên đồng hồ 1 tiếng (please turn your clock forward 1 hour)

Sẽ Thông Báo Sau

​  Trung Tâm South Yarra 
    Giờ học:  9.15 am – 12.15 pm Chủ Nhật
2021 T1 South Yarra - VCE.JPG
2021 T3 South Yarra - VCE.JPG
2021 T2 South Yarra - VCE.JPG
2021 T4 South Yarra - VCE.JPG

Những Ngày Quan Trọng

07 FEB

Đầu Năm Học Mới

Sẽ Thông Báo Sau

   Lưu ý 1:  Rất mong quý phụ huynh theo dõi thông tin của trường để tránh trường hợp có thay đổi khẩn cấp.

   Lưu ý 2:  4/4/2021 – End of Daylight Savings – Xuống đồng hồ 1 tiếng (please rewind your clock 1 hour backward)

                10/10/2021 – Daylight Savings – Lên đồng hồ 1 tiếng (please turn your clock forward 1 hour)

bottom of page