top of page

LịchHc Lớp Mẫu Giáo-10

Niên Khóa 2021

DSC_0055.JPG
​  Trung Tâm St. Albans 
    Giờ học:  1.30 pm – 4.00 pm Thứ Bảy
2020 T1 St Albans - Prep10.JPG
2020 T2 St Albans - Prep10.JPG
2020 T3 St Albans - Prep10.JPG
2020 T4 St Albans - Prep10.JPG

Những Ngày Quan Trọng

06 FEB

Đầu Năm Học Mới

05 JUN

​Ôn Thi Giữa Năm

19 JUN

Thi Giữa Năm

09 OCT

Ôn Thi Cuối Năm

 16 OCT

Thi Cuối Năm

 27 NOV

Lễ Bế Giảng & Phát Phần Thưởng

   Lưu ý 1:  Rất mong quý phụ huynh theo dõi thông tin của trường để tránh trường hợp có thay đổi khẩn cấp.

   Lưu ý 2:  4/4/2021 – End of Daylight Savings – Xuống đồng hồ 1 tiếng (please rewind your clock 1 hour backward)

                10/10/2021 – Daylight Savings – Lên đồng hồ 1 tiếng (please turn your clock forward 1 hour)

​  Trung Tâm South Yarra 
    Giờ học:  9.30 pm – 12.00 pm Chủ Nhật
2020 T1 South Yarra - Prep10.JPG
2020 T3 South Yarra - Prep10.JPG
2020 T2 South Yarra - Prep10.JPG
2020 T4 South Yarra - Prep10.JPG

Những Ngày Quan Trọng

07 FEB

Đầu Năm Học Mới

06 JUN

​Ôn Thi Giữa Năm

20 JUN

Thi Giữa Năm

17 OCT

Ôn Thi Cuối Năm

 24 OCT

Thi Cuối Năm

 05 DEC

Lễ Bế Giảng & Phát Phần Thưởng

   Lưu ý 1:  Rất mong quý phụ huynh theo dõi thông tin của trường để tránh trường hợp có thay đổi khẩn cấp.

   Lưu ý 2:  4/4/2021 – End of Daylight Savings – Xuống đồng hồ 1 tiếng (please rewind your clock 1 hour backward)

                10/10/2021 – Daylight Savings – Lên đồng hồ 1 tiếng (please turn your clock forward 1 hour)

bottom of page