top of page

Liên Lạc (Contact)

Cô Trang Nguyễn

 

Mob: 0416 158 338

Email:  info@vankhoa.vic.edu.au

 

Trung Tâm St. Albans

Thứ Bảy: 1.30pm – 4.00pm

Địa chỉ: 1A Oleander Dr, Albans South VIC 3021

Trung Tâm South Yarra

Chủ Nhật: 9.30am – 12.00pm

 

Địa chỉ: Forrest Hill, South Yarra VIC 3141

Please enter the school via Alexandra Ave.

 

​Visit  Us​

bottom of page