top of page

​SINH HOẠT - EVENTS

IMG_3941.JPG
Lễ Bế Giảng Niên Khóa 2020

 

Posted December 20, 2020

 

Cám ơn các Thầy Cô, đặc biệt Thầy Khanh, Thầy Sean Tăng, Cô Trang và cô Yến đă tận tâm giúp đỡ học sinh lớp 12 hoãn thành tốt việc chuẩn bị cho kỳ thi VCE.

 

-- Class of 2020​ --

 

 

​Lớp Học Trực Tuyến - 2020

​Lễ Bế Giảng 2019 

​Tiệc Cuối Năm - 2020

IMG_6268.jpg
Upcoming Events 2020

 

SAT NOV 28, 1:30 PM - 3:30 PM

Lễ Bế Giảng: Lớp Mẫu Giáo - Lớp 6

SUN NOV 29, 10:00 AM - 12:00 PM

Lễ Bế Giảng: Lớp 7 - Lớp 12

bottom of page